Послуги та товари

Послуги та товари

ТОВ "Магія Пласт" (ЄДРПОУ 33391928) надає ряд послуг у сфері металообробки, виготовлення прес-форм, спеціалізованих стелажів для прес-форм та штампів, та серійного лиття виробів із пластмас (полімерів: ПП, ПЕ, АБС, ПСС, ПС) на термопластавтоматах, згідно з КВЕДів: 22.29; 28.11 (28.11.0); 29.56 (29.56.1). Більш детальний опис послуг знаходиться на сторінці кожної окремої послуги.

Гарантія/повернення: на саму послугу не передбачені. Фізичний результат послуги являється виробом (продуктом/товаром), виготовленим під замовлення, і поверненню не підлягає.

Умови можливої гарантії та рекламації на виріб (продукт/товар), що отримується в результаті надання послуги, можуть бути письмово відображені на сторінці з описом конкретної послуги/товару в цьому розділі, та/або в договорі, що укладається на надання послуг юридичною особою ТОВ "Магія Пласт" (ЄДРПОУ 33391928), якщо, наприклад, виріб (продукт/товар), що отримується в результаті, виконує умови належності до технічно складних побутових товарів (Постанова КМУ від 16.03.2017 № 231).

Запит на надання послуги рекомендується надсилати офіційним листом на електронну пошту, вказану в розділі контактів, забезпечуючи його максимально детальним описом (у вільному вигляді) побажань щодо очікуваного виробу (продукту/товару), вказуючи весь перелік виробів, що цікавить, і обсяг послуг. Докладніша інформація про рекомендований зміст запиту може знаходитись на сторінці з описом конкретної послуги.a

Загальні умови рекламації та можливих гарантійних випадків: (якщо інше не було передбачено у договорі на надання послуги юридичною особою ТОВ "Магія Пласт" (ЄДРПОУ 33391928)): згідно ЗУ "Про захист прав споживача", у разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право письмово звернутися до ТОВ "Магія Пласт" (ЄДРПОУ 33391928) на електронну пошту, вказану в розділі контактів, або рекомендованим листом за адресою, вказаною в розділі контактів, та вимагати на свій вибір:

1) безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний термін;

2) відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);

3) безоплатного виготовлення іншої речі з такого самого матеріалу та такої ж якості або повторного виконання роботи;

4) відшкодування заподіяної йому шкоди з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) самотужки або із залученням третьої особи;

5) реалізації інших прав, передбачених чинним законодавством у день укладання договору з юридичною особою ТОВ "Магія Пласт" (ЄДРПОУ 33391928).

Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а у разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) – протягом 3-х (трьох) днів.

За наявності у роботі (послузі) суттєвих недоліків споживач має право вимагати розірвання договору з юридичною особою ТОВ "Магія Пласт" (ЄДРПОУ 33391928) та відшкодування збитків.

Якщо суттєві недоліки були виявлені в роботі (послузі), виконаній з матеріалу споживача, споживач має право вимагати на свій вибір або виконання її з такого ж матеріалу, або розірвання договору з юридичною особою ТОВ "Магія Пласт" (ЄДРПОУ 33391928), та відшкодування збитків .

Зазначені вимоги можуть бути пред'явлені споживачем протягом 3-х (трьох) днів після приймання виконаної роботи (дата акта чи накладної).

Можливе природне зношування продукту (товару, виробу), або будь-яких його частин, в результаті використання за призначенням, не є гарантійним або рекламаційним випадком.
Можлива зміна деяких властивостей продукту (товару, виробу), або будь-яких його частин, внаслідок впливу навколишнього середовища та/або будь-яких агресивних речовин (агресивного середовища) не є гарантійним або рекламаційним випадком.
Можливе механічне (сторонніми предметами) пошкодження продукту (товару, виробу), або будь-яких його частин, не є гарантійним або рекламаційним випадком.

Якщо продукт (товар/виріб), отриманий в результаті надання послуги, був використаний (використовується) не за призначенням, та/або отримав будь-які пошкодження внаслідок стороннього впливу (включаючи, але не обмежуючись: стихійне лихо, вплив сторонніх предметів, вплив навколишнього середовища та/або агресивних речовин), та/або порушені (порушуються) рекомендації (зокрема виробника) щодо встановлення/запуску/експлуатації/використання, то рекламація до розгляду не приймається. Можлива гарантія на цей продукт (товар/виріб), у такому разі, анулюється, і будь-які гарантійні випадки не приймаються до розгляду.

До розгляду приймаються рекламації, забезпечені оригіналом (сканкопією) документа, що підтверджує оплату послуги, номером та датою, підписаного обома сторонами, договору про надання послуги з ТОВ "Магія Пласт" (ЄДРПОУ 33391928), номером та датою документа, що підтверджує отримання послуги, детальним описом виявлених недоліків, з залученням фото та/або відео самих недоліків. У разі наявності матеріальних (у грошовому еквіваленті) претензій -- офіційний висновок незалежної експертизи про розмір збитків (копія, засвідчена печаткою, або сканкопія оригіналу з печаткою). Стандартний термін розгляду рекламації:  до 30 робочих днів.

ТОВ "Магія Пласт" (ЕГРПОУ 33391928) залишає за собою право відмовити у наданні послуги, або перервати процес надання послуги (виконання робіт) на будь-якому етапі (зокрема з подальшим одностороннім розірванням чинного договору/контракту, та/або будь-яких інших форм домовленостей; з повним анулюванням усіх, взятих на себе зобов'язань, у зв'язку з наданням цієї послуги) у таких випадках (включно з, але не обмежуючись):

  • вимоги споживача послуги (замовника/клієнта, або його вповноваженого представника) щодо дизайну/конфігурації, та/або деяких технічних характеристик кінцевого продукту (товару/виробу), отримуваного в результаті надання послуги, неможливі до виконання через технічні та/або технологічні обмеження виробництва;
  • вимоги споживача послуги (замовника/клієнта, або його вповноваженого представника) щодо дизайну/конфігурації, та/або деяких технічних характеристик кінцевого продукту (товару/виробу), отримуваного в результаті надання послуги, свідомо порушують чинні в Україні норми/стандарти/правила для такого типу товарів (продуктів/виробів), та/або чинного, на території України, законодавства в областях: авторського права, товарів подвійного призначення, тощо;
  • споживач послуги (замовник/клієнт, або його вповноважений представник) свідомо має намір використовувати кінцевий продукт (товар/виріб), отримуваний в результаті надання послуги, не за призначенням;
  • споживач послуги (замовник/клієнт, або його вповноважений представник) порушує взяті на себе зобов'язання (зокрема фінансові), у зв'язку із споживанням послуги;
  • споживач послуги (замовник/клієнт, або його вповноважений представник) втручається у процес виконання робіт ТОВ "Магія Пласт" (та/або субпідрядників), що виконуються у зв'язку з наданням послуги, та/або намагається внести (вносить) істотні зміни до погодженої специфікації (технічного завдання) для кінцевого продукту (товару/виробу), або їх набору/переліку/тощо, одержуваного(их) в результаті надання послуги, після старту/початку робіт (ступінь суттєвості визначається, перш за все, відповідними посадовими особами ТОВ "Магія Пласт").

Розрахунок за наданий обсяг послуг (виконаних робіт), у такому разі, узгоджується, і відбувається пропорційно до виконаної роботі. Додаткові умови можливої відмови чи переривання процесу надання послуги (виконання робіт) можуть бути на сторінці з описом конкретної послуги.

ТОВ "Магія Пласт" (ЕГРПОУ 33391928) залишає за собою право перервати надання послуги (виконання робіт) на будь-якому етапі (зокрема, з подальшим одностороннім розірванням чинного договору, та/або будь-яких інших форм домовленостей; з повним анулюванням усіх, взятих на себе зобов'язань, у зв'язку з наданням цієї послуги), і витребувати компенсації (зокрема фінансові)  у таких випадках (включно з, але не обмежуючись):

  • споживач послуги (замовник/клієнт, або його вповноважений представник) систематично грубо порушує (порушував) взяті на себе зобов'язання, у зв'язку із споживанням послуги, що надається, внаслідок чого під час надання цієї послуги (виконання робіт), та/або після надання даної послуги (виконання робіт), ТОВ "Магія Пласт" (ЄДРПОУ 33391928) зазнала непередбачених додаткових витрат, та/або збитків;
  • споживач послуги (замовник/клієнт, або його вповноважений представник) надав будь-яку свідомо неправдиву (неправдиву/неповну/тощо) інформацію (включаючи, але не обмежуючись: призначення кінцевого продукту(ів)/товару(ів)/виробу(й) , одержуваного(их) в результаті надання послуги, та/або свої плани/наміри щодо його(їх) використання; про матеріал, що використовується для виконання робіт, під час надання послуги, та/або його властивості, якщо цей матеріал був ним наданий) на будь-якому етапі, в результаті чого, під час надання даної послуги (виконання робіт), та/або після надання даної послуги послуги (виконання робіт), ТОВ "Магія Пласт" (ЄДРПОУ 33391928) зазнала непередбачених додаткових витрат та/або збитків.

Розрахунок за вже наданий обсяг послуг (виконаних робіт), а також можлива сума компенсації, у цьому випадку, узгоджується, і проводиться пропорційно виконаній роботі, і відповідно до рівня понесених непередбачених додаткових витрат, та/або збитків. Дані умови щодо можливого витребування компенсації (зокрема фінансової) діють, так само, після надання послуги (виконання робіт), якщо непередбачені додаткові витрати, та/або збитки, у зв'язку з наданням такої послуги (виконання робіт) ТОВ " Магія Пласт" (ЄДРПОУ 33391928) понесла вже після того, як послугу було надано (роботу виконано). Додаткові умови можливого переривання та/або витребування компенсації в процесі надання послуги можуть бути на сторінці з описом конкретної послуги.

У разі, якщо подані в запиті/замовленні на послугу (та/або надані додатково, на будь-якому етапі надання послуги) матеріали (та інша інформація) щодо дизайну/конфігурації, та/або деяких технічних характеристик кінцевого продукту (товару/виробу), що отримується внаслідок надання послуги, матимуть ознаки спонукання до дій, передбачених ККУ (включаючи, але не обмежуючись: ст 263, ст 263-1, ст 440), то ТОВ "Магія Пласт" (ЄДРПОУ 33391928) залишає за собою право повідомити про це відповідні правоохоронні органи, та передати будь-яку частину інформації (аж до всієї наявної) про споживача послуги (замовника/клієнта, та/або його уповноваженого представника), та будь-яку частину (аж до всієї наявної) технічної інформації (включно з можливими кресленнями/ескізами/фото/відео, та копією самого запиту на послугу з усіма матеріалами) без отримання на те його/її згоди, та, на свій вибір, з або без повідомлення про це споживача послуги (замовника/клієнта, та/або його уповноваженого представника).

Мається на увазі, що умови, описані на сторінках цього сайту, споживачем послуги (замовником/клієнтом або його вповноваженим представником) були прочитані та зрозумілі перед здійсненням замовлення кожної окремої послуги/товару. Роблячи замовлення (зокрема в інтернет-магазині) у ТОВ "Магія Пласт", ви приймаєте всі умови.

Не знайшли що шукали? 

Дзвоніть/пишіть: