Послуги та товари

Послуги та товари

ТОВ "Магія Пласт" (ЄДРПОУ 33391928) надає ряд послуг (згідно актуальних КВЕДів), зокрема, у сфері металообробки та серійного лиття полімерів на замовлення на термопластавтоматах. Докладний опис може знаходитись на сторінці послуги у цьому розділі. Ціни/фото/відеоматеріали носять виключно рекламний характер, і вказані (розміщені) в цьому розділі в маркетингових цілях, а товари -- ілюстративно демонструють приклад чітко вираженого матеріального результату надання послуги (в рекламних цілях).

Гарантія/повернення/обмін: на саму послугу не передбачено. Якщо процес надання послуги має чітко виражений матеріальний результат (далі - Виріб), то Виріб, що отримується в процесі є виробом, виготовленим на замовлення -- поверненню та обміну не підлягає. В окремих випадках на такі Вироби може бути надана гарантія. У разі виявлення Виробів неналежної якості, рекомендується подавати відповідним чином оформлену рекламацію.

Запит (замовлення) на надання послуги рекомендується робити/розташувати/розміщувати/оформляти відповідно до загальних умов розміщення замовлень у ТОВ "Магія Пласт", описаних на головній сторінці цього сайту-магазину, з урахуванням даної специфіки, -- письмово із зазначенням всієї необхідної інформації (повний перелік послуг , та/або об'єм робіт; повний список побажань та очікувань щодо результату -- тенічне завдання; інформація щодо оплати та доставки; інформація щодо споживача послуги; додаткову інформацію у вигляді техкарт/креслень/ліцензій/патентів/тощо). Співробітники ТОВ "Магія Пласт" можуть надавати консультації при зверненні (зокрема, усному) з приводу надання послуг, але до розгляду може прийматися належним чином оформлений запит споживача послуги із зазначенням усієї необхідної інформації, поданий письмово. Детальна інформація про рекомендований зміст такого запиту може знаходитись на сторінці з описом послуги.

Зважаючи, що можливість, вартість, та терміни надання послуги (виконання робіт) можуть залежати від низки факторів (загальний обсяг робіт, технічні та технологічні особливості, технічний стан обладнання, терміновість, зовнішні фактори, тощо), то вони визначаються щоразу окремо і можуть змінюватися з часом. У разі наявності можливості надання послуги у розумний термін, письмова відповідь на вищезгаданий запит споживача міститиме відповідну інформацію. Надання послуги (виконання робіт) може починатися після узгодження специфікації, яка складається на підставі відповідного запиту споживача послуги. Специфікацію рекомендується складати та узгоджувати письмово. Будь-які (зокрема, технічні) характеристики Виробу та/або технологічні особливості виконання робіт, не зазначені безпосередньо в такій специфікації, можуть залишатися на розсуд ТОВ "Магія Пласт" (виконавця).

Рекламацію відповідно до загальних умов ТОВ "Магія Пласт", описаних на головній сторінці цього сайту-магазину, рекомендується подавати одразу після виявлення недоліків у виконаній/виконуваній роботі (наданій послузі, або під час її надання), але не пізніше трьох днів з моменту приймання виконаної роботи (дата акту або видаткової накладної в залежності від того, чи мав процес надання послуги чітко виражений матеріальний результат). Відповідно до ЗУ "Про захист прав споживача", у разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач послуги має право письмово звернутися до ТОВ "Магія Пласт" (виконавця), та вимагати на свій вибір:
1) безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний термін;
2) відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);
3) безоплатного виготовлення іншої речі з такого самого матеріалу та такої ж якості або повторного виконання роботи;
4) відшкодування заподіяної йому шкоди з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) самотужки або із залученням третьої особи.
Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а у разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) – у разі виявлення недоліків протягом наступних трьох днів. За наявності у роботі (послузі) суттєвих недоліків споживач має право вимагати розірвання договору з юридичною особою ТОВ "Магія Пласт" та відшкодування збитків. Якщо суттєві недоліки були виявлені в роботі (послузі), виконаній з матеріалу споживача, споживач має право вимагати на свій вибір або виконання її з такого ж матеріалу, або розірвання договору з ТОВ "Магія Пласт", та відшкодування збитків. Зазначені вимоги можуть бути пред'явлені споживачем протягом вищезгаданого терміну подання рекламації.
При поданні рекламації щодо послуги, крім інформації, що підтверджує споживання послуги безпосередньо від ТОВ "Магія Пласт", та детального опису суті претензії, таку рекламацію слід забезпечити фото та/або відео недоліків, а у разі наявності матеріальних (у грошовому еквіваленті) претензій -- офіційним висновком незалежної експертизи про розмір збитків (копія, завірена мокрою печаткою, або сканкопія оригіналу з печаткою). За наявності претензій до переліку послуг (ряду Виробів) рекомендується подавати рекламацію на кожну спожиту послугу (кожен тип Виробу) окремо, попередньо згрупувавши їх по суті претензії. Стандартний термін розгляду рекламації щодо наданої (надаваємої) послуги: до 30 робочих днів.

Загальні рекомендації щодо зберігання, транспортування/переміщення та експлуатації/використання Виробу: звичайні для Виробу відповідного типу. Виріб рекомендується зберігати (за наявності -- в заводській упаковці) у затемнених приміщеннях при температурі від +40 до -50 градусів за Цельсієм, відносної вологості не більше 60%, не допускаючи використання відкритого вогню поблизу, а також контакт з агресивними речовинами та/або агресивним середовищем. При транспортуванні/переміщенні слід бути обережними, та враховувати тип і специфіку Виробу. Аналогічно слід діяти під час запуску (введення в експлуатацію) Виробу. З метою запобігання можливим негативним наслідкам, не рекомендується самостійно (або із залученням третіх/сторонніх осіб) намагатися проводити капітальний ремонт Виробу, намагатися вносити зміни до конструкції Виробу, тощо. У випадку, якщо на Виріб була надана гарантія, то в процесі експлуатації/використання рекомендується регулярно (але не рідше 1 разу на 6 місяців) проводити поточне обслуговування Виробу з метою його перевірки та, за потреби, регулювання, а також можливої заміни матеріалів і деталей, що зношуються, в ході нормальної експлуатації Виробу.
У разі дотримання всіх умов (вимог, норм, правил, рекомендацій), встановлених ТОВ "Магія Пласт" (виконавцем) і термін зберігання Виробу, і максимальний строк його служби може становити до 5 років. В окремих випадках можливе збереження споживчих властивостей Виробу після закінчення як терміну зберігання, так і строку служби.
Ці рекомендації є загальними, і поширюються на всі Вироби, а докладніші (з урахуванням типу та специфіки Виробу) можуть перебувати на сторінці з описом відповідної послуги.

У разі повної втрати Виробом своїх споживчих властивостей, Виріб підлягає утилізації з можливим подальшим переробленням згідно з ЗУ "Про управління відходами"(2320-IX), та інших чинних в Україні відповідних норм, правил та стандартів.

Слід звернути увагу, що:
- у деяких випадках для початку (старту) надання послуги (виконання робіт), крім узгодженої специфікації, може додатково знадобитися: передоплата, матеріал, оснастка, тощо; якщо споживач для виконання робіт надає свій матеріал/оснастку/устаткування/тощо, то споживач гарантує, що наданий матеріал/оснастка/устаткування/тощо належить йому, і не є предметом: застави, судових спорів, тощо;
- у разі, якщо будь-які дії (включаючи, але не обмежуючись: надана інформація, побажання, вимоги, тощо) споживача послуги (замовника/клієнта або уповноваженого представника) матимуть ознаки спонукання ТОВ "Магія Пласт" (виконавця) під час (або внаслідок) надання послуги (виконання робіт) до дій, передбачених ККУ (включаючи, але не обмежуючись: ст 263, ст 263-1, ст 440), ТОВ "Магія Пласт" (виконавець) залишає за собою право повідомити про це відповідні правоохоронні органи, та передати їм будь-яку частину інформації (аж до всієї наявної, включаючи зразок/прототип Виробу, паперові оригінали документів, тощо) незалежно від можливого присвоєного їй статусу (зокрема, "комерційна таємниця" та інші грифи секретності);
- якщо Виріб був використаний (використовується) не за призначенням, та/або отримав будь-які пошкодження внаслідок стороннього впливу (включаючи, але не обмежуючись: стихійне лихо, вплив сторонніх предметів, вплив навколишнього середовища та/або агресивних речовин), та/або порушені (порушуються) умови (вимоги, норми, правила, рекомендації), встановлені ТОВ "Магія Пласт" (виробником/виконавцем), то рекламація може залишитися не прийнятою до розгляду (претензії відхилені), а якщо на Виріб було надано гарантію, то вона -- анулюється;
- ТОВ "Магія Пласт" (виконавець) залишає за собою право відмовити у наданні послуги, або перервати процес надання послуги (виконання робіт) на будь-якому етапі (зокрема з подальшим одностороннім розривом договору/контракту, та/або будь-яких інших форм домовленостей; з повним анулюванням усіх, взятих на себе зобов'язань) у разі порушення споживачем послуги правил ділового партнерства, ділової етики, доброчесності та/або чинного законодавства України; у разі, якщо порушення споживачем послуги згаданих норм та правил призвело до того, що під час (або внаслідок) надання послуги (виконання робіт) ТОВ "Магія Пласт" (виконавець) зазнало непередбачених додаткових витрат та/або збитків, то споживачеві послуги, також, може бути виставлена відповідна претензія (витребувана компенсація).
Зокрема, ТОВ "Магія Пласт" (виконавець) залишає за собою право відмовити у наданні послуги, або перервати процес надання послуги (виконання робіт) у таких випадках (включно з, але не обмежуючись):

  • вимоги споживача послуги, зазначені у запиті/ТЗ/специфікації, неможливі до виконання через технічні та/або технологічні обмеження виробництва;
  • вимоги споживача послуги, зазначені у запиті/ТЗ/специфікації, порушують чинні в Україні норми/стандарти/правила для подібного типу товарів та послуг та/або інше чинне на території України законодавство (зокрема, якщо споживач послуги свідомо має намір використовувати Виріб не за призначенням);
  • споживач послуги не надав інформації про свої діючі ліцензії, патенти або інші дозвільні документи, що підтверджують його право на споживання послуги (зокрема, на Виріб);
  • споживач послуги порушує взяті на себе зобов'язання (зокрема фінансові), у зв'язку із споживанням послуги;
  • споживач послуги суттєво втручається у процес надання послуги (виконання робіт) після початку (старту) надання послуги (виконання робіт); у разі спроби внесення змін до специфікації ступінь суттєвості визначається співробітниками ТОВ "Магія Пласт" (виконавцем).

Розрахунок за наданий обсяг послуг (виконаних робіт), у такому разі, узгоджується, і відбувається пропорційно до виконаної роботі. Додаткові умови можливої відмови чи переривання процесу надання послуги (виконання робіт) можуть бути на сторінці з описом послуги.

ТОВ "Магія Пласт" (виконавець) залишає за собою право перервати надання послуги (виконання робіт), та витребувати компенсації (зокрема фінансові) у таких випадках (включно з, але не обмежуючись):

  • споживач послуги систематично грубо порушує (порушував) взяті на себе зобов'язання, у зв'язку із споживанням послуги;
  • споживач послуги систематично грубо втручається (втручався) у процес надання послуги (виконання робіт);
  • споживач послуги надав свідомо неправдиву (зокрема, неправдиву/неповну/тощо) інформацію (зокрема, щодо: властивостей та/або статусу наданого матеріалу/оснастки/тощо; своїх планів/намірів щодо, та/або цільового призначення Виробу; своїх чинних ліцензій/патентів/тощо).

Розрахунок за вже наданий обсяг послуг (виконаних робіт), а також можлива сума компенсації, у цьому випадку, узгоджується, і проводиться пропорційно виконаній роботі, і відповідно до рівня понесених ТОВ " Магія Пласт" (виконавцем) непередбачених додаткових витрат, та/або збитків. Претензія споживачеві послуги може бути виставлена після закінчення процесу надання послуги (виконання робіт), якщо згадані непередбачені додаткові витрати та/або збитки ТОВ "Магія Пласт" (виконавець) зазнало внаслідок надання послуги (виконання робіт). Додаткові умови можливого переривання процесу надання послуги (виконання робіт) та/або витребування компенсації можуть бути на сторінці з описом послуги.

Мається на увазі, що умови, описані на сторінках цього сайту, споживачем послуги (замовником/клієнтом або вповноваженим представником) були прочитані, зрозумілі та прийняті перед здійсненням замовлення.

Не знайшли що шукали?

Дзвоніть/пишіть:

тел.:+38 067 382 0518
v.granovskiy@magic-plast.com